Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdstatistik, Regionsjukvårdsledningen - Gäller inte

Månatligen presenteras vårdstatistik sammantaget för de verksamheter som ingår i respektive centrumråd. Statistiken presenteras i form av:

* årsvärden för de fem senaste åren

* ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år

* rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

Vårdstatistik

2013

Arkiverad vårdstatistik

Uppdaterad: 2015-11-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion