Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverad vårdstatistik 2012, Regionsjukvårdsledningen

Totalt

Totalt, sydöstra sjukvårdsregionen

Centrumråd Hjärtsjukvård

Hjärt- och medicincentrum

Centrumråd Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård

Barn- och kvinnocentrum

Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

Centrumråd rekonstruktiv kirurgisk sjukvård

Närsjukvård i centrala Östergötland

Sinnescentrum, Östergötland

 

 

 

 

Uppdaterad: 2015-11-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion