Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverad vårdstatistik 2013, Regionsjukvårdsledningen

Månatligen presenteras vårdstatistik sammantaget för de verksamheter som ingår i respektive centrumråd. Statistiken presenteras i form av:

  • årsvärden för de fem senaste åren
  • ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2013
Månad

Centrumråd
Hjärtsjukvård
Centrumråd
Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård

Centrumråd
Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård

Centrumråd
Rekonstruktiv kirurgi
Närsjukvård
Sinnescentrum
Totalt
December Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
November Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Oktober Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
September Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Augusti Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Juli Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Juni Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Maj Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
April Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Mars Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Februari Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt
Januari Hjärt och medicincentrum Barn och kvinnocentrum Kirurgi, ortoped och cancervård Totalt

(Alla länkar öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-11-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion