Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdstatistik 2018

Månatligen presenteras vårdstatistik sammantaget för de verksamheter som ingår i respektive centrumråd. Statistiken presenteras i form av:

  • årsvärden för de fem senaste åren
  • ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2018
Månad

Centrumråd
Hjärtsjukvård
Centrumråd
Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård

Centrumråd
Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård

Centrumråd
Rekonstruktiv kirurgi
Närsjukvård
Sinnescentrum
Totalt
December Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
November Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Oktober Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
September Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Augusti Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Juli Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Juni Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Maj Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
April Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Mars Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Februari Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)

Januari

Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster)

Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster)

Centrum för kirurgi, och ortopedi- och cancer (pdf, nytt fönster)

Totalt (pdf, nytt fönster)

 

 Mer information

Arkiv vårdstatistik

Uppdaterad: 2019-06-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion