Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverad vårdstatistik 2014, Regionsjukvårdsledningen

Månatligen presenteras vårdstatistik sammantaget för de verksamheter som ingår i respektive centrumråd. Statistiken presenteras i form av:

  • årsvärden för de fem senaste åren
  • ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2014
Månad

Centrumråd
Hjärtsjukvård
Centrumråd
Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård

Centrumråd
Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård

Centrumråd
Rekonstruktiv kirurgi
Närsjukvård
Sinnescentrum
Totalt
December Hjärta- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi, och cancervård Totalt
November Hjärta- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi, och cancervård
  • Närsjukvård
  • Sinnescentrum

 

Total
Oktober Hjärta- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi, och cancervård Totalt
September Hjärta- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum centrum för kirurgi, ortopedi, och cancervård Totalt
Augusti Hjärta - och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi, och cancervård Totalt
Juli Hjärta- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi, och cancervård
  • Närsjukvård
  • Sinnescentrum
Total
Juni Hjärta- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi, och cancervård Totalt
Maj Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
April Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Mars Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Februari Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totat
Januari Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt

(Alla länkar öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad: 2015-11-24
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion