Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverad vårdstatistik 2015, Regionsjukvårdsledningen

Månatligen presenteras vårdstatistik sammantaget för de verksamheter som ingår i respektive centrumråd. Statistiken presenteras i form av:

  • årsvärden för de fem senaste åren
  • ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2015
Månad

Centrumråd
Hjärtsjukvård
Centrumråd
Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård

Centrumråd
Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård

Centrumråd
Rekonstruktiv kirurgi
Närsjukvård
Sinnescentrum
Totalt
December Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnorcentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancer Totalt
November Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnorcentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

 

Totalt
Oktober Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnorcentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
September Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Augusti Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirugi, ortopedi och cancervård Totalt
Juli Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Juni Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Maj Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
April Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Mars Hjärt- och medicincentrum Barn-och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Februari Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt
Januari Hjärt- och medicincentrum Barn- och kvinnocentrum Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Totalt

(Alla länkar öppnas i nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion