Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverad vårdstatistik 2017, Regionsjukvårdsledningen

Månatligen presenteras vårdstatistik sammantaget för de verksamheter som ingår i respektive centrumråd. Statistiken presenteras i form av:

  • årsvärden för de fem senaste åren
  • ackumulerade månadsvärden innevarande år jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärder för vårdtillfälle och DRG-poäng.

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

2017
Månad

Centrumråd
Hjärtsjukvård
Centrumråd
Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård

Centrumråd
Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård

Centrumråd
Rekonstruktiv kirurgi
Närsjukvård
Sinnescentrum
Totalt
December Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- och ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
November Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Oktober Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
September Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Augusti Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Juli Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Juni Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Maj Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
April Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Mars Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi- ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Februari Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi-, ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Januari Hjärt- och medicincentrum (pdf, nytt fönster) Barn- och kvinnocentrum (pdf, nytt fönster) Centrum för kirurgi-, ortopedi och cancer (pdf, nytt fönster) Totalt (pdf, nytt fönster)
Uppdaterad: 2018-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion