Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Sommardialogen 2013

Deltagare i årets Sommardialog, nästan alla.

I augusti 2013 genomfördes för tredje gången "Sommardialog om förbättringskunskap" arrangerad av Nationella plattformen för förbättringskunskap. 50 deltagare kom till den fullbokade träffen på Åh stiftsgård utanför Ljungskile, i Västra Götaland.

Bland de 50 fanns deltagare från hälso- och sjukvårdsverksamhet, yrkesföreningar, universitet/högskolor, organisationer - en imponerande bredd av erfarenheter, perspektiv och geografi.

Årets tema

Sommardialogen var i år uppbyggd kring det övergripande temat: Hur kan kvalitetsregisterdata användas i det praktiska förbättringsarbetet och som underlag för utbildning i förbättringskunskap?

Temat var indelat i fyra delar:

  • Förbättringskunskap på svenska
  • Projektet lärmodeller
  • Samverkan, team och patientinvolvering
  • Kärnkompetens rookie: personcentrerad vård!

Dessutom ingick social gemenskap på flera sätt som stimulans för nätverkskapande för en ännu bättre vård i Sverige.

Grupp kollar tillgängligheten i kvalitetsregister.Interaktiva seminarier

Interaktiva seminarier växlade med korta inspel av föreläsningskaraktär varvat med dialog i mindre grupper och/eller med olika övningar. Resurspersoner deltog och bidrog med reflektioner och kommentarer när respektive dags dialog sammanfattas.

Innehållet i Sommardialogen var planerat och förberett av en arbetsgrupp på uppdrag av Nationella plattformen. I gruppen ingick Bo Bergman, Helle Wijk, Lotta Copland, Christina Lundqvist, Ingrid Ainalem, Annika Nordin. För det lokala värdskapet och sociala aktiviteter stod en grupp från Västra Götalandsregionen.2012. Dokumentation - se högerspalten.

Så här såg det se ut vid flera tillfällen av dialog:

En dialoggrupp utanför kursgården.

Samtal och grupparbete ute i det fina vädret för fördjupat lärande.

Åh stiftsgård i Ljungskile. Årets Sommardialog anordnas på Åh stiftsgård utanför Ljungskile.

 

 

Webb-redaktör

Rolf Bardon

Glimtar från Sommardialogen

Sommardialogen på en A4:a 
- Michael bergströms glimtar med text och bilder.

Dokumentation

Dokumentation, sammanfattningar och bilder

Grupparbete och nätverkande.

Hårt grupparbete och fokus på viktiga frågor.

Uppdaterad: 2013-08-27
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion