Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Referat och tips från Sommardialogen 2013

Ingela Wennman, kvalitetsstrategiska avd, Sahlgrenska berättade om hur de arbetar med kvalitetsarbete och sa att detta var säkert fler som kunde använda:

 • Kvalitetsbarometern med egen skattning, att gå kvalitetsronder med chefläkaren och om kvalitetsdiskussioner med avdelningars medarbetare.
 • Kvalitetsdagar varje år
 • Fokusarbete - för att veta att man går mot målen
 • Kurs i förbättringskunskap, 7,5 universitetspoäng
 • Värdebaserad vård

Angela   , Centrum för regionutveckling, berättade om deras arbete:

 • Nationella riktlinjer och följsamhet vid nio strokeenheter
 • Triangelrevision - enheter utvärderar varandra
 • Haralltid jämlikhetsperspektivet med i allt
 • Fem regionala vårdprocesser som ska bli modell för regionen

Karin Thörne, Sv Läkareförbundet, Futurum i Jönköping berättade om tidigare Sommardialoger:

 • Modell från USA, som firat 20 år i år
 • Effekter av det: böcker och artiklar som deltagare gjort tillsammans
 • Åtta domäner för löäkare kommer från detta
 • Fullständig närvaro viktigt för att få vara med
 • Bästa samtalen sker i avslappnad miljö
 • Målet för Sommardialogerna: att skapa sammanhang, ha en tillåtande och stödjande miljö, att använda varandra som stöd

Torie Palm Ernsäter, Sv sjuksköterskeförening och Michael Bergström, SKL, talade om den nationella plattformen för förbättringskunskap. De sa bland annat:

- Det har hänt något nu; man kan inte ta läkarexamen utan att kunna det vi håller på med; idag är tillgängligheten till metoder, artiklar, ja hela kunskapsmassan betydligt bättre än tidigare.

 


 

Tillbaka

Webb-red

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2013-08-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion