Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Sommardialogen - vad fick du med dig hem?

  1. Vad tyckte du om årets Sommardialog?
  2. Vad tar du med dig hem?
  3. Hur har det utvecklat dina tankar om förändrings- och förbättringsarbete?
  4. Kan du rekommendera andra att åka på Sommardialog nästa år?
  5. Övrig kommentar?

 

Anette Nygårdh

Annette Nygårdh,
Specialistsjuksköterska, f
il.dr., universitetslektor, Hälsohögskolan i Jönköping:

1. Det var första gången som jag var med i Sommardialogen, för mig gav sommardialogen energi, inspiration och en möjlighet att nätverka.

2, 3 Jag tar med mig vikten av ett ökat interprofessionellt samarbete i vissa kurser ex. vis våra kurser i förbättringskunskap för att ge våra studenter en ökad förutsättning att förstå varandras perspektiv i framtida teamarbete.

4. Jag kan varmt rekommendera andra att vara med i sommardialogen och jag hoppas att jag har möjlighet att få vara med i fortsättningen.
5. Kanske att det kunde vara lite mer fokus på hur vi får till våra förbättringsarbeten ute i praktiken men även på hur vi får till förbättringskunskap i utbildningen, för att lära av varandra!!

Sofia Kialt

Sofia Kialt,
projektledare, kansliet för kvalitetsregister, SKL:

1. Det var fantastiskt att möta människor från olika professioner som tänkt innan och att under två dagar, ur olika perspektiv, vända och vrida på frågor om förbättringskunskap, patientmedverkan, utbildning, samspel och så vidare. JAg har stor användning i det som togs upp, det gäller både problembeskrivningar och förslag till lösningar.

2. Jag tar med mig flera saker hem. 1) kunskapsstyrning, 2) att arbeta med patientmedverkan i registerarbetet, 3) registersamordning.
När Kina från Skåne höll i sitt avsnitt om patientmedverkan tänkte jag, att så vill jag jobba. Att ge ifrån sig makt och låta patienter styra mer i vården. Jag blev inspirrerad av detta.

3. Jag blev också inspirerad av frågan om samspel makro-, meso-, mikronivå. T ex att man från mesonivån hittar vägar till mikro där man stödjer och inte stör.

4. Jag rekkommenderar gärna andra!

5. Det finns en väldig kraft i att alla professionsföreningar är med i plattformen med kopplingar till lärosätena och verksamheten; att alla tillsammans har just det perspektivet på vårdens framtid. Det blir starkt.

Helena BogsethHelena Bogseth,
koordinator och projektledare för Registercentrum Norr:

1. Detta var första året för mig. Det är ett bra koncept, öppet och trevligt klimat som inte alltid är så vanligt på vanliga konferenser och möten. Det tog en stund innan jag kom in i det sättet att vara, i den stämningen.

2. Jag har blivit inspirerad att tänka mer på patientmedverkan och att jag ska försöka från mitt håll, att verka för att patienter kommer med mer i alla sammanhang som har med patientregister att göra.

- Jag trodde att det övergripande temat om kvalitetsregister skulle genomsyra dagarna mer än det gjorde. Diskussion pågår på alla registercentrummen. Inom Registercentrum Norr pågår redan ett samarbete mellan Svenska Brickregistret och Riksstroke med förbättringsrteam involverat med pedagogiska institutionen vid Umeå universitet för ett webbaserad registerplattform.

3. Jag har börjat tänka mer på patientmedverkan och att inte vara rädd för att testa förändringar. Det behöver inte vara så mycket prestige i det man gör i förbättringsarbete jämfört med forskning där allt ska vara så väl validerat och kontrollerat.

4. Ja, absolut att jag kan rekommendera Sommardialogen.

5. Vi bytte grupp lite för ofta, som ny hann man inte lära känna de andra i gruppen innan det var dags att byta.

 

Irene Axman AnderssonIrene Axman Andersson,
Utvecklingscentrum, Region Skåne

1.Innehållet var bra och varierande. Vi var ju från olika delar av verksamheter (administratörer, lärosäten, patient/närstående och  verksamhetsnära) och det fanns gott om möjlighet till utbyte. Bra med patient och närstående medverkan.
Social samverkan: Trevliga aktiviteter. Trevligt med krabbfiske men jag hade hellre sett att vi sista kvällen funnits på kursorten. Boende: Trevlig kursgård och bra mat. Varför fråga om vi vill ha enkelrum när detta inte kunde erbjudas?

2. De nya kontakterna, alla spännande presentationer och att detta med personcentrad vård. Work-shopen kring kvalitetsregister.

3. Inte så mycket nytt men en stor möjlighet till dialog och att få flera perspektiv än vad jag hade tidigare.

4. Absolut kan vi rekommendera detta. Ett bra forum att dela/få ny kunskap, tankar och idéer.

5. Bör beakta om det måste ligga under 4 dagar. Kanske börja till lunch dag 1 och sluta till lunch alt middag dag 3. Enkelrum måste prioriteras.

 

Erica Sandberg
Processledare Hälsofrämjande sjukhus, Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

1. Jag tyckte sommardialogen var mycket bra, det var första gången jag var med. Det gav en extra dimension i mitt arbete och en indikation att vi är på rätt väg.

2. Att hålla kursen - styra i den utstakade riktningen. Fortsätta använda kvalitetsregister data i förbättrings och förändringsarbetet och patienten nära delaktig.

3. Dagarna har utvecklat mina tankar såsom att hälsofrämjande är en naturlig och viktig del i sjukhusets förändrings- och förbättringsarbete och att än tydligare knyta ihop det på "hemmaplan". Att det innehåller fler dimensioner.

4. Jag kan absolut rekommendera andra att vara med, som sagt fler professioner berikar nog dialogen ytterligare.

Webb-red

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2014-07-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion