Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Redovisning från dialog i grupper

Varje grupp fick i uppdrag att utforska varsitt nationellt kvalitetsregister för att utforska hur tillgängliga dessa är. Uppdraget redovisades i posterform enligt nedan.

HIV

poster HIV-skyltfönstret

Nedre delen av postern som kom till senare.

Swedevox:

Swedevox

BORIS:

BORIS

Skapareg.se

Skapareg.se

Svenska korsbandsregistret:

Svenska korsbandsregistret

Palliativregistret:

Palliativregistret

Webb-red

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2013-09-26
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion