Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Om webbplatsen

Denna webbplats är en sammanställning av bra strategier och verktyg/metoder som kan användas i arbetet med att förbättra arbetssätt inom hälso- och sjukvård, omsorger och rehabilitering. Den byggdes för en satsning på de mest sjuka äldre, men kan användas inom all vård och omsorg.

Se det som en meny med hjälpmedel att välja bland. Strategier och metoder som just nu bedöms vara de bästa för att komma åt de brister som anses ligga bakom de problem som finns i den sammanhållna vården och omsorgen. Det gäller till exempel

  • situationen med onödiga sjukhusvistelser - sett ur patientens/brukarens perspektiv
  • den okoordinerade processen för den äldres vård och behandling

Startmotor

Se våra hjälpmedel som en startmotor eller katalysator för att komma igång med det kreativa tänkandet. När förändringsarbetet väl är igång behövs inte katalysatorn längre.

Styrkan i förbättringar ligger ofta i att komma på smartare rutiner och arbetssätt, inte att göra på samma sätt fast mer och fortare. Vinnande koncept skapar ofta genvägar och stärker samverkan. De ger stadga åt arbetet och det blir mer ordning och reda.

Noder och SKL

"En meny av möjligheter" är en sammanställning framtagen av de tre utvecklingsenheterna/noderna Memeologen, Qulturum och Enheten för strategisk utveckling, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. 

Målgrupp för webbplatsen

Strategierna och listan på metoder och hjälpmedel ska vara ett stöd för utvecklingsledare, analysgrupper och arbetsgrupper som arbetar med förändringar.

 

 

 

 

 

 

En meny av möjligheter

Omslag till version 5 av katalogen.

De mesta av innehållet på denna webbplats finns också i tryckt form i ett häfte/katalog kallad En meny av möjligheter, version 7, som togs fram för nationella satsningen Så mycket bättre för sjuka äldre.

En nationell satsning

Regeringskansliet, logotyp

 

Socialdepartementet och

SKL, logotyp

Sveriges Kommuner och Landsting gjorde en speciell satsning 2012 - 2015 på förbättrad vård och omsorg för äldre i landets kommuner, landsting och regioner.

För stöd i arbetet med att förbättra i hela landet fanns (och finns) tre utvecklingsenheter i

   Västerbottens läns landstings 'logotyp

region_jonk_lan_logo

Region Skåne logotype

Webb-red

Rolf Bardon

 

Uppdaterad: 2017-01-18
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion