Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Att leda förändringsarbete

Processen att leda systematiska förändringar.Den process för att leda systematisk förändring som vi erbjuder är utvecklad och beprövad utifrån att den säkrar att övergången från ord till handling äger rum.

Den består av ett antal steg som kopplas ihop till en förändringsloop där verktyg, metoder och tänkesätt kopplas ihop så att de kompletterar varandra.

En svårighet kan många gånger vara att gå från strategiskt tänkande och planering på övergripande nivå (organisationens makronivå) till agerande på lokal enhetsnivå
(organisationens mikrosystemnivå).

Du och din organisation kan få hjälp i form av stöd och kunskap i att planera och genomföra ett systematiskt förbättringsarbete både i stor och liten skala från de tre utvecklingsenheterna Memeologen, Qulturum och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling tillsammans med era utvecklingsledare.

Då får ni också hjälp att beakta komplexiteten i det system som ni arbetar i.

Läs mer: Checklista för ledningsgrupper (Word)

 


 

Läs även övriga utgångspunkter för arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion