Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Systematiskt förbättringsarbete

FörbättringscirkelnAtt förstå arbetssättet/processen att förändra är avgörande för att bli framgångsrik när vi ska ändra och förbättra vårt nuvarande system.

Att förändra arbetssätt i dagliga rutiner kräver

  • ett aktivt deltagande från ledare och medarbetare
  • idéer och förslag till sådant som bör eller måste förändras
  • en genomtänkt strategi och ett systematiskt förändringsarbete
  • delaktighet hos de som berörs
  • uthållighet

Delaktighet och uthållighet är viktiga egenskaper hos de som arbetar med och/eller berörs av förändringarna för att lyckas.

Förändringar tar tid och det måste finnas en vilja att förändra. Det kräver att alla ser verkligheten på samma sätt och delar övertygelsen om att vi bör och kan förändra det som inte fungerar.

Förbättringsmodellen

En bra modell för arbetsprocessen Att genomföra förändringar är den här trappan: 

Förbättringsmodellen som trappa.

 

 

 

 

 

 

I trappan ingår fem viktiga steg inklusive PGSA-cirkeln (se nedan).

Att gå ett varv i PGSA-cirkeln inleds med att svara på tre viktiga frågor:

  • Vad ska vi åstadkomma? = Mål
  • Hur vet vi om en förändring är en förbättring? = Mätningar
  • Vad har vi för idéer att testa? = Förslag till förändringar

 

Förbättringsprocessen

Förbättringsprocessen, PGSA-cirkelnPGSA-cykeln är central i allt förbättringsarbete.

Vi börjar med att påvisa vilka behov vi har av förbättringar och tar fram förslag och idéer hur vi kan förändra det som behöver förbättras.

Genom att bestämma oss för att göra en förändring kan vi också sätta ett mål för vad vi vill åstadkomma eller en hypotes för vad förändringen kommer att leda till.

Vi går igenom våra förslag till förändringar och bestämmer oss för vilken eller vilka av dessa vi ska testa. Vi testar den mest sannolika lösningen och utvärderar resultatet. Om vi ser, att vi inte uppnår den förbättring eller lösning vi ville åstadkomma,drar vi lärdom av det och försöker på nytt. Vi går ett nytt varv i PGSA-cirkeln

Mål och mätningar

För att veta att en förändring är en förbättring måste vi mäta. Vi sätter upp ett mål för vad vi vill uppnå. Sedan gör vi en första mätning för att se hur det ligger till innan vi börjar förändra (en baslinjemätning).

Sedan testar vi den idé vi har till förändring, t ex ändrar en rutin eller inför en ny checklista. Vi börjar arbeta på det nya sättet och mäter över tid för att se om vi närmar oss uppsatt mål.

Vi utvärderar mätresultaten och reflekterar. Om det blev så bra som vi trodde kan vi införa eller permanenta förändringen. Om inte, då får vi ändra på lite till och testa igen. När mätresultaten visar att vi uppnått det vi ville åstadkomma har vi lyckats.

 

Utbildning i förbättringskunskap

Förbättringskunskap som kunskapsområde innehåller fyra delar: förståelse för system, förståelse för variation (i arbetsprocessers resultat), kunskapsstyrt lärande och förändringspsykologi. Utbildningar finns här:

Kontaktpersoner

Anders Edström, Memeologen,

Susanne Lundblad, Qulturum, susanne.lundblad@rjl.se och

Maria Johansson, Qulturum, maria.e.johansson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion