Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Regionalt nätverk nämndsekreterare

 

Kontakt

Gunnita Augustsson
Landstinget i Kalmar län

Lena Lindgren
Region Jönköpings län

Christina Blomqvist
Region Östergötland

Uppdaterad: 2018-01-09
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion