Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

5. Förändringar ska utgå från äldres behov, ske i mötet mellan den äldre och vårdgivare samt baseras på fakta

 Strategi 4: processen

Strategi 5. Det är viktigt att utveckla arbetssätt där mätningar är ett underlag för ledning, styrning och förbättring av verksamheten.

Det är strategiskt viktigt för ledningsgrupper, processgrupper och motsvarande. Det gäller i vård och omsorg över lag och även i arbetet med de mest sjuka äldre.

Idag är datafångst, mätningar, värdering av mätningar och förbättringsarbete centrala ledningsfrågor. Det sker en utveckling med redovisningar av öppna jämförelser, där mätningar över tid och data är centrala delar av ledningsarbetet både på landstings-, verksamhets- och förvaltningsnivå, dvs såväl på lokal, regional som nationell nivå.

En coach

I vår strategi ingår en coachmodell som är prövad med gott resultat. I de förbättringsaktiviteter som startas ingår att varje deltagande team utser en mätcoach i teamet. Mätcoachen får en speciell utbildning som ger fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för mätning, statistik och coaching, vilket ytterligare stärker möjligheterna att lyckas i förbättrings och förändringsarbetet. En ”mätcoach” underlättar för team som deltar i utvecklingsarbete att nå sina mål.

Förbättra förmågan att åstadkomma faktabaserade förändringar (mätningar, ledning av utveckling och förbättringsmetodik) är en viktig aspekt.

Att se hur man kan ta vara på resultat från kvalitetsregister är ytterligare en viktig aspekt.

Ett exempel på program/projekt för detta är koncept nr 13 Mäta för att leda. Det är upplagt så här:

 

Steg i processen Exempel på vad som ska användas eller göras

Kartläggning av sammanhang
för verksamhet/ enhet/ process

Identifiera och tydliggör enhetens:

 1. Vision/mål/ syfte
 2. Kunder/ patienter
 3. Medarbetare/ kompetens
 4. Processer
 5. Mönster (kultur, värderingar, system, organisation, infrastruktur för mätningar)
"Inledning"
 • Systemförståelse
 • De tre perspektiven - se powerpoint Perspektiv mätningar
Steg 1: Bredd och djup

Använd dessa hjälpmedel och metoder:

 • Balanserat styrkort
 • Värdekompass
 • Påverkansanalys
 • PGSA
Steg 2: Tid
 • Definition av mått
 • Mäta över tid - presentera resultat i visuella grafer (lär av Anscombes figur fyra grafer)
 • Analys och tolkning (grundläggande/avancerat)
 • Linjediagram (g)
 • Sekvensdiagram (g/a)
 • Styrdiagram (A)
Steg 3: Visualisering och förbättringsarbete
 • Visualisering av mått: resultattavla, val av diagram, pedagogisk strategi)
 • Från mätetal till förbättringsarbete (lämpliga mallar)

 

Vilka av de 29 genvägarna som kan appliceras här:

Nr 11. Att coacha team i förbättringsarbete - Läs mer!

Nr 13. Mäta för att leda - Läs mer/genväg! Mer information finns här: Mäta för att leda (nytt fönster)

Nr 14. Studiecirkel i mikrosystem - Läs mer!

Nr 15. Teamträning på mikronivå - Läs mer!

Nr 16. Simulering - Läs mer!

Nr 17. Case metodik - Läs mer!

Nr 18. Gap-analyser - Läs mer!

Nr 19. 7-30-60-90 Modell för genomförande av tidsatta projekt - Läs mer!

Nr 21. Metodik för storgruppsprocesser - Läs mer!

Nr 22. Ledarteam program - Läs mer!

Nr 24. Systemiskt tänkande och systemiskt möte - Läs mer!

Nr 26 Utbildning i förbättringskunskap Läs mer!

Nr 27. Att göra storskaligt spridningsarbete i komplexa system - Läs mer!

Nr 29. PICK chart Läs mer!

Välj någon eller några av dessa.

Kontaktpersoner:

Memeologen: Anders Edström,

Qulturum: Mari Bergeling, 

Enheten för strategisk kvalitetsutveckling: Margareta Albinsson,

Mer lärande:

Se fliken Systematiskt förbättringsarbete.

Mer och metoder och arbetssätt på dessa webbplatser:

Memeologen: www.vll.se/memeologen/

Qulturum: www.qulturum.se Här finns t ex PGSA-cirkel - arbetsblad samt andra hjälpmedel

Enheten för strategisk kvalitetsutveckling i Skåne

Länk till filmen Det systemiska mötet (länk på webbsidan)

 

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion