Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Clostridium difficile-infektion (CDI). Statistik över nya fall.

Månadsrapport 2017-2018 (ppt)

Månadsrapport 2016-2017 (ppt)

Månadsrapport 2015 (ppt)

Månadsrapport 2014 (ppt)

Månadsrapport 2013(ppt)

CDI summering 2018

CDI summering 2017

CDI summering 2016

CDI summering 2015

CDI summering 2014

Här presenterar vi månadsvisa resultat av nya CDI-fall både totalt i Region Jönköpings län och på sjukhusnivå samt en beräkning av kostnader t.o.m. december 2018.
I års summeringarna finns statistik om patienternas ålder, recidiv, hur många som dog inom tre månader m.m. Klicka på länkarna!

Övervakningen av CDI i Region Jönköpings län fortgår 2019 men med en annan metod som inte presenteras här. Kontakta oss om du vill veta mer.

Infektion med Clostridium difficile bakterier (CDI) orsakar diarré framför allt hos patienter som har behandlats med antibiotika. Förutom ett lidande för den drabbade personen, orsakar CDI ökad belastning på sjukvårdens resurser genom till exempel ökat städningsbehov, anspråk på enkelrum och förlängda vårdtider.

Många fall av CDI går att förebygga. Detta sker genom återhållsamhet och eftertänksamhet i bruket av framförallt cefalosporin- och kinolonantibiotika (s.k. ”Strama”-principer) samt med särskilda städrutiner på rum där patienter som har CDI vistas.

Publicering av länets CDI-siffror är ett led i Region Jönköpings läns strategi för att bekämpa och synliggöra mängden CDI i sjukhussystemet och länsdelarna för både vården och allmänheten. Den kommer att visa långsiktiga trender men också snabbt avbilda uppblåsande utbrott.

 Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska

010-24 259 91

Andreas Lägermo
hygiensjuksköterska
andreas.lagermo@rjl.se
010-24 259 77

Mer information

Clostridium difficile infektion (CDI),  misstänkt eller konstaterad

Patientinformation Clostridium difficile infektion

 

Uppdaterad: 2019-07-18
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion