Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Ta kontakt med utvecklingsenheter i samverkan

För mer information om

 

Strategierna och utbildningar/tjänster:

Se namn och epost på respektive sida.

Allmän information:

Maila nodernas mailbox:

Memeologen:  http://memeologen.se 
Qulturum: qulturum@rjl.se
Enheten för strategisk kvalitetsutveckling:

Mer speciella frågor:

Anders Edström,
Memeologen

Göran Henriks,
Qulturum,
goran.henriks@rjl.se

Margareta Albinsson,
Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne

 


Bättre vård för sjuka äldre - en nationell satsning 2012-1015 av

Regeringskansliet, logotyp       SKL, logotyp
 

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting med stöd i förbättingsarbetet av tre noder i landet i form av utvecklingsenheter i

   Västerbottens läns landstings 'logotyp       region_jonk_lan_logo        Region Skåne logotype

 

 

Utvecklingsenheternas webbplatser - här finns mer!

De tre noderna har arbetat med utvecklingsprojekt i sina län och över hela Sverige, där ständiga förbättringar är det självklara arbetssättet.

De har också bidragit till att stödja och synliggöra goda exempel.

Likaså medverkat till att utveckla och förnya kunskapsområdet "förbättringskunskap" tillsammans med högskolor och universitet.

Noderna har ett väl utvecklat samarbete med internationella organisationer, som arbetar inom utveckling av hälso- och sjukvården.

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion