Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Tidigare genomförda möten och utbildningar

Exempel:

Hur ska jag välja i katalogen?
En meny av möjligheter - hjälp till självhjälp för utvecklingsledare.
Ett möte på webben eller telefon som handlar om att ge dig som är utvecklingsledare en vägledning in i katalogen och konsten att motivera medarbetare med hjälp av bra samtal. (Samma innehåll vid varje möte, olika värdar för mötet) Telefonnummer: se ovan. Genomfördes 6, 7, 8 maj.

Utbildning i förbättringskunskap
Introduktion - genomfördes 2013 på SKL i Stockholm.

Telefonmöte chefsstöd
Information om det chefsstöd som erbjuds till de regionala teamen i ”Ledningskraft”. På mötet deltar förerträdare för noderna.
Syftet med telefonmötet: 
- informera om de aktiviteter som redan finns
- diskutera om de privata utförarna har andra önskemål än de regionala teamen i kommuner och landsting
- möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter och önskemål

---

Nr 4. Multi 7, introduktionsutbildning video:
Delta i ett webbinarium om Multi7 - en av försöksverksamheterna inom den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”, bedrevs i Umeå kommun i samarbete med Västerbottens läns landsting. Projektarbetet resulterade i två arbetsprocesser; "Trygg och säker hemma", ett samarbete mellan hälsocentral, hemtjänst och hemsjukvård samt "Trygg och säker utskrivning från sjukhus".

På webbinariet kommer vi att presentera arbetsprocesserna samt att ge tips på hur man kan gå tillväga vid en uppstart! Mer info om Multi7 på hemsida www.umea.se/multi7. Sarah Lundberg och Petra Henriksson, Memeologen - Staben för verksamhetsutveckling, sara.lundberg@vll.se, 0910-77 07 64, 072-729 11 18
-----

Fler typ av genomförda möten:
- Möten för utvecklingsledare och aktuella resurspersoner
- Uppföljning av Gapanalys
- Introduktion och start av projekt

Ledningskraft
Stöd till genomförandearbetet

---

En workshop: Utdata från kvalitetsregister som underlag för förbättringsarbete

Qulturum, Memeologen, Registercentrum Sydost och Registercentrum Norr ger dig möjlighet att delta i en workshop med Dr Robert Lloyd. 27 augusti 2015 kl. 10:00-15:30. Videomöte med Adobe Connect

Dagen fördjupar förståelsen för hur data från kvalitetsregister används som underlag för systematiskt förbättringsarbete. Viktiga frågor som kommer att besvaras:

  • Hur kan kvalitetsregister bidra till värdeutveckling i patientens process?
  • Hur går vi från täckningsgrad till verkningsgrad
  • Hur fokus flyttas från registrering och forskningsstatistik till strategier för förbättringsarbete?
  • Hur mätningar kan fungera som pådrivare i utvecklingsarbetet?
  • Hur resultat visualiseras för att nå framgång i det vardagliga förbättringsarbetet?

Innehåll

I workshopen varvas föredragningar med praktiska övningar vilka berör:
- att förstå och hantera variation
- att mäta över tid och statistisk processtyrning som metod
- visualisering av utdata

Målgrupper: Företrädare för verksamheten, t.ex. verksamhetschefer, utvecklingsledare/verksamhetsutvecklare samt andra funktioner som är viktiga för registeranvändningen i vardagen. Nyckelpersoner från nationella kvalitetsregister, t.ex. registerhållare, koordinatorer och styrgruppsmedlemmar tillsammans med statistikstöd, samt nyckelpersoner vid Regionala Register-/ och Cancercentra, exempelvis statistiker, utvecklingsledare och koordinatorer.
Frågor: Anna Trinks, anna.trinks@rjl.se
Peter Kammerlind, peter.kammerlind@rjl.se
Anders Edström, anders.edstrom@vll.se


Webb-red

Rolf Bardon

Utbildning via telefonkonferens

Tecknad mobiltelefon.Nummer meddelas inför respektive möte:
Deltagarkod: meddelas inför respektive utbildningstillfälle

Om du har problem med att komma in på mötet, ring Kundsupport, 
020-688 688
Kod för mötets ordförande:

OBS: I några fall gäller speciellt nummer och/eller webblänk för mötet.

Uppdaterad: 2018-03-21
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion