Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Nationellt vårdprogram

Vårdprogram framtaget av nationellt specialistnätverk EDS (version 2-2021):

Nationellt vårdprogram hypermobilitersspektrumstörning (HDS) och Ehlers-Danlos syndrom av hypermobiltetstyp (hEDS)

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Kontakt

Stefan Bragsjö
Region Kalmar län

Siv Folkhammar Andersson
Region Kalmar län
siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Mer information

Bedömning av respons på sinnesstimuli (pdf)

Bedömning av respons på sinnesstimuli - protokoll (Excel)

Uppdaterad: 2022-03-17
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion