Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Rehabilitering och smärta, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingen i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Ansvarig

Wolfram Antepohl, Linköping
ordförande i regional medicinsk programgrupp rehabilitering och smärta
Sydöstra sjukvårdsregionen

Vårdriktlinjegrupp rehabilitering och smärta

Sydöstra sjukvårdsregionen

RMPG Rehabilitering och smärta

Mer information

Behandlingsstöd, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Vårdgivarwebb för Region Östergötland (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-02-06
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster