Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Definition svår hjärnskada

Patienter som drabbas av en svår förvärvad hjärnskada med långvarig medvetandestörning, RLAS 1-3, Ranchos Los Amigos Scale (skala 1-10), är vaken med öppna ögon men interagerar inte. Enligt RLAS är dessa patienter i stimulerings- och regleringsfas. Regionprogrammet avser vuxna patienter från sydöstra regionen med förvärvade svåra hjärnskador, initialt med GCS 3-8, Glasgow Coma Scale (skala 3-15), alt. RLS -85 3-8, Reaction Level Scale (skala 1-8) och vid ankomst till rehabiliteringsenheten RLAS 1-3.

(Se även artikel i Läkartidningen; 1014 (111:CZEE):1-6. Godbolt AK, Lindgren M, Stenberg M, Cronberg T, Tengvar C, Sörbo A. Långvarig svår medvetandestörning efter hjärnskada hos vuxna. Läkartidningen).

Mer information

Detta är ett underdokument till Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård