Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Utredning vid EDS/HMS - arbetsterapeut

Aktivitets- och delaktighetsutredning

Utredning av personlig vård, hemliv, arbete/studier, socialt liv, fritid och omgivningsfaktorer. Kartläggningen görs utifrån patientens självskattning av egen förmåga, intervju, undersökning av handfunktion samt observation i aktivitet. Utvärderingsinstrument väljs från nedanstående lista utifrån patientens problematik.

Anamnes:

 • Intressen
 • Roller
 • Vanor och rutiner i vardagen
 • Balans mellan aktivitet och vila
 • Smärta
 • Uthållighet och/eller trötthet (fysisk och psykisk energi)
 • Förändringar i tillvägagångssätt för att klara vardagliga aktiviteter
 • Förmåga att lyssna, läsa och förstå skriftlig information/instruktion
 • Värderingar, mål och beredskap för anpassning/omställning för att hantera den situation som personen befinner sig i nuläget
 • Den fysiska och sociala miljöns påverkan för förutsättningar till aktivitet
 • Utförande av aktivitet utifrån motoriska, process- samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter

Hur är personens uppfattning av delaktighet i aktivitet och egen förmåga och hur påverkas personens aktivitetsförmåga över tid.

Kroppsfunktionsutredning Hand/arm

Utredning av funktion hand/arm (enligt HAKIR, handkirurgiskt kvalitetsregister). Mätningar som kan var aktuella är:

 • Rörlighet (Goniometer)
 • Greppstyrka/-uthållighet (Jamar/Grippit)
 • Smärta vid aktivitet (Svenska DASH)
 • Sensibilitet (Monofilament)
 • Handfunktion (GripAbilityTest)
 • Självskattning av utförandet av aktiviteter vid besvär/smärta i axel/arm/hand.

Kroppsutredning psykiska funktioner

Vi behov kan screening gällande minnesfunktion och kognitiv förmåga genomföras.

Bedömning

Sammanfattning av resurser och problem. Tillsammans med patienten identifieras huvudproblematik, viktiga resurser och möjliga behandlingsvägar.

Utvärderingsinstrument:                      

 • OCAIRS-S (Occupational Circumstance Assessment Interview and Rating Scale – Svensk version). Ett semistrukturerat instrument som återger en persons egen uppfattning om delaktighet och förmåga att klara dagliga aktiviteter.
 • AKTIVITETSFÖRMÅGA – PERSONLIG VÅRD OCH BOENDE. Självskattningsformulär. Personen värderar sin förmåga att utföra personlig vård och boendeaktiviteter.
 • AWP (Assement of Work Performance), eller AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) observationsinstrument som mäter kvaliteten på en persons förmåga att utföra arbets-, boende- eller personliga aktiviteter i det dagliga livet.
 • Svenska DASH (Disabilities of the Arm Shoulder and Hand). Självskattningsinstrument för personer som har uttalade besvär/smärta i arm/axel/hand.
 • Cognistat. Kognitiv screening.
 • Rivermead Behavioural Memory Test.
 • COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Mäter förändringar i den egna uppfattningen om förmågan att utföra aktiviteter hos personer med olika slag av aktivitetsbegränsningar och på alla utvecklingsnivåer. COPM används då personen påbörjar en planerad intervention med arbetsterapeut vid smärtenheten.
 • WRI (The Worker Role Interview) ett bedömningsinstrument som identifierar psykosociala och miljömässiga faktorer och dess påverkan på personens möjligheter att vara kvar i, återgå till eller skaffa ett arbete.

Mer information

Detta är ett underdokument till Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), Hypermobilitessyndrom (HMS)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare