Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandling vid EDS/HMS - läkare

Läkemedelsbehandling vid smärta

Nociceptiv smärta: Antiinflammatoriska läkemedel: Cox-2 hämmare, lokal behandling med antiinflammatoriska medel, Paracetamol. 

Lokala intramuskulära injektioner med Xylokain. Steroider (enstaka vid svåra lokala inflammationer).

Neuropatisk smärta/sensitisering:

 • Tricykliska antidepressiva (TCA) Amitriptylin, SNRI (Duloxetin), Pregabalin*, Gabapentin
 • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
 • Nervblockader                                                                                                                                 

Läkemedelsbehandling vid dysautonomi                                                                                                                                

Listan består av allt från vanligt förekommande preparat till sällsynt och specifikt använda.

IBS-liknande symtom: 5H 2-blockerare, TCA 

Dyspepsi, diarré, förstoppning: Laxantia, bulkmedel

Förlångsammad tömning av matsäcken: Metochlopramide, Erythromycine

Chiari I: Acetazolamid (Diamox)

Arytmier, POTS: Beta blockerare, TCA, SNRI 

Lågt blodtryck: Vätskeersättning  Fludrocortison, 

Sömnproblem Alimemazin (Theralen) 

Näsblod och långa rikliga menstruationer: Desmopresin 

Brist: Magnesium, Kalium, Järnpreparat, B-12 vitamin

Läkemedel vid psykiska besvär

Ångest: Gabapentin, Pregabalin                                                                              

Ångest och depression: SSRI- och SNRI-preparat                                                     

Bipolär sjukdom i kombination med smärta: Lamotrigine

Observandum

 • Undvik opioider.
 • Undvik upprepade lokala kortisoninjektioner. 
 • Undvik långa kurer med NSAID. 
 • Sämre effekt av lokalbedövning vid behandling med Xylocaininjektioner och vid annan lokal anestesi (t.ex. vid tandbehandling).
 • Behandling med Gabapentin eller Pregabalin kan förstärka yrsel och illamående.

Rekommendation för egenvård till individer med symtom vid EDS/HMS

 • Glutenfri diet vid IBS-liknande symptom, laktosfri diet                     
 • Blodtrycksstabiliserande: Vatten, salt, stödstrumpor

Andra behandlande uppgifter                                                         

 • Pedagogisk uppgift att för patienten sammanfatta diagnosen med dess symtom
 • Samverka med teamet inför rehabilitering
 • I samråd med teamet, ordination av ortopedtekniska hjälpmedel
 • Information till anhörig, team, i vissa fall även till försäkringskassa, arbetsgivare, arbetsförmedling eller andra aktörer som kan vara aktuella
 • Konsultera vid behov andra specialister: exv. ortoped, kirurg, neurolog, klinisk genetiker, radiolog, anestesiolog, psykiater, gynekolog, barnmedicinsk specialist, ögonspecialist, öronspecialist, neurokirurg
 • Återkoppling till remittenten/patienten
 • Delta i patientundervisning

Mer information

Detta är ett underdokument till Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), Hypermobilitessyndrom (HMS)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare