Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Funktionell beteendeanalys, schema enligt SIRK av Denison och Åsenlöf

 

 

Kortfattad förklaring av SIRK-modellen

Situation

problemsituation då ett beteende uppstår

Individ

icke viljemässig respons (tan-kar, känslor, kroppsreaktio-ner). Här tas även statusfynd med.

Respons (R)

det patient-en gör i situationen

Konsekvens kort sikt

 i direkt anslutning till beteen-det, oftast förstärkare av (R)

Konsekvens lång sikt

beskriver om beteendet är långsiktigt hållbart

Exempel på frågor

"I vilka situationer blir ... ett problem för dig?"

"Vad är det första du tänker då?"

"Vad brukar du känna/känna i kroppen då?"

"Vad gör du i den situa-tionen?"

"Vad blir den första effekten av det du gör?" "Vad händer på lång sikt om du fortsätter göra lika dant?"

Patientexempel


Svårt att lyfta och bära

Statusfynd: Generell hypermobilitet

Nedsatt motorisk kontroll

Nedsatt balans

Tanke: "Det ska gå"

Känsla: Frustration

Kropp: stress

Patienten kör på i aktivitet utan med-vetenhet om ergonomi eller ytterlägen i lederna

Klarar uppgiften.

Känner sg/at nöjd.

Ondare efteråt

Fatigue

Klarar mindre kommande dagar

  1. Denison E, Asenlof P. Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur AB; 2012.

Mer information

Detta är ett underdokument till Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), Hypermobilitessyndrom (HMS)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare