Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Brighton Critera

Brighton Criteria utvecklades för diagnostisering av Hypermobilitetssyndrom men används idag också för diagnostisering av EDS av hypermobilitetstyp.

Brighton Criteria för diagnosticering av hypermobilitetssyndrom*

Hypermobilitetssyndrom-diagnos ställs vid uppfyllande av två huvudkriterier eller ett huvudkriterium och två underkriterier eller fyra underkriterier.
Huvudkriterier
Beighton score (se nedan), minst fyra poäng av nio, vid aktuell undersökning eller anamnestiskt. Normal rörlighet upp till 2 poäng.
Ledsmärta tre månader i minst fyra leder
Underkriterier
Beighton score på 1,2 eller 3 av 9
Ledsmärta i en till tre leder eller ryggsmärta/spondylos/spondylolistes
Luxation i mer än en led eller i en led vid flera tillfällen
Tre eller flera subluxationer/ mjukdelsproblem (till exempel epicondylit, tenosynovit, bursit)
Marfanoid habitus
Hud: striae, övertöjbarhet, breda ärr
Ögon: hängande ögonlock
Åderbråck, bråck, uterus/rektalprolaps


*Termen hypermobilitetssyndrom myntades av Kirk et al 1967 (1). Diagnoskriterierna för hypermobilitetssyndrom faställdes av British Society for Rheumatology i Brighton 1998 (2).

  1. Kirk JA, Ansell BM, Bywaters EG. The hypermobility syndrome. Musculoskeletal complaints associated with generalized joint hypermobility. Ann Rheum Dis. 1967;26(5):419-25.
  2. Grahame R, Bird HA, Child A. The revised (Brighton 1998) criteria for the diagnosis of benign joint hypermobility syndrome (BJHS). J Rheumatol. 2000;27(7):1777-9.

Mer information

Detta är ett underdokument till
Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), Hypermobilitessyndrom (HMS)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare