Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Nationella utvecklingssatsningar

Uppdrag psykisk hälsa

SKL och regeringen har under flera år ingått överenskommelser om satsningar inom området psykisk (o)hälsa. Ett mål för arbetet har varit att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa. Utgångspunkten är att när alla verksamheter i kommuner, landsting/region och civilsamhället synkroniserar sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras familjer kan förbättras. Utvecklingsarbetet fortsatter 2017 med oförminskad takt. Uppdaterad information finns i projektet Uppdrag psykisk hälsa.

http://uppdragpsykiskhalsa.se

Grundkrav för att ingå i den nationella satsningen för psykisk hälsa 

  • att regionen och kommunerna i länet gemensamt har upprättat en överenskommelse om samverkan (länk till överenskommelsen om samverkan finns nedan)
  • att regionen och kommunerna i länet gemensamt har upprättat en handlingsplan för gemensamma satsningar i länet (länk till handlingsplan finns nedan)
  • att det finns tillgänglig och uppdaterad webbinformation på kommunernas och regionens hemsidor där det framkommer vart barn, unga och deras föräldrar kan vända sig för att få råd och/eller stöd.

Överenskommelse om samverkan och handlingsplan Barn och Unga

 

Kontakt

Marie Rahlén Altermark
Beredningsansvarig i Strategigrupp Barn och Unga
Länssamordnare psykiska hälsa barn och unga
Region Jönköpings län
FoU-ledare, Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
076-771 52 12

Uppdaterad: 2018-10-22
Marie Rahlén Altermark, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling