Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. KUR genomförs i grupp och kan rekommenderas med syfte för att bryta social isolering och främja psykisk hälsa. KUR, som är en mindre kravfylld insats, kan erbjudas både vid en kort- och/eller lång sjukskrivningsperiod.

Kulturunderstödd rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta.
Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Målet är att förbättra hälsa, såväl psykiskt och socialt och att man efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Upplägg Kulturunderstödd rehabilitering 
Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp tillsammans med professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med 2 aktiviteter/vecka och avslutas med en återträff ca 3 veckor efter avslutad rehabilitering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som måla, tova och sy/träslöjd, körsång, dans och rörelser. Gruppen tar också del av kulturupplevelse som konserter, teaterföreställningar och konstutställningar/utställningar.

Genomförs i samverkan
Samarbetspartners är länets kommuner, bildningsförbund och kulturaktörer i Jönköpings län.

 

Utvärdering av pilotprojektet Kultur på recept

Utvärdering av pilotprojektet 2014-2016 Kultur på recept finns sammanställt i rapporten Utvärdering Kultur på recept 2014-2016

Kulturunderstödd rehabilitering ingår sedan 2017 i forskningsstudie med kontrollgrupp inom ramen för ett doktorandarbete.I avhandlingen ingår både kvalitativa och kvantitativa studier. Frågor kontakta Paula Bergman Folkhälsoutvecklare Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100 

 

Remiss

Från och med 2017 har Kultur på recept bytt namn till Kulturunderstödd rehabilitering med syfte att mer tydligt beskriva vad insatsen innebär.
Den nya remissen, som heter Kultunderstödd rehabilitering (KUR), kommer att vara tillgänglig från och med december 2018, i remissmodulen i Cosmic.

Fyll i och skriv ut remissen och skicka till angiven adress, se nedan:


Regionens hus
Folkhälsa och sjukvård
Kulturunderstödd rehabilitering
Birgitta Ekeberg
Box 1024
551 11 Jönköping
  

Gruppstart hösten 2018

Jönköping: 1 oktober infoträff, måndagar och onsdagar
Habo/Mullsjö: 9 oktober, tisdagar och torsdagar
Värnamo: 10 september infoträff, måndagar och onsdagar, avslut 26/11
Gislaved: OBS ändrat startdatum! 29/10 oktober infoträff, måndagar och onsdagar
Vaggeryd: 9 oktober infoträff, tisdagar och torsdagar
Vetlanda: Informationsträff den 12 november klockan 13.30 - 15.30.
Plats: Hörsalen ovanför Vetlanda Bibliotek.
Aktivitetsträffarna kommer att vara på måndagar och onsdagar.

Gruppstart våren 2019

Jönköping: Infoträff 4 mars - träffar måndagar och onsdagar
Habo/Mullsjö: Infoträff 26 mars - träffas tisdagar och torsdagar

Kontaktuppgifter Kulturkoordinatorer

Jönköping
Karin Widerberg
036-415 67, 0761-807907

Habo och Mullsjö
Karin Widerberg
036-415 67, 0761-807907

Vetlanda
Ingela Carlström
070-152 09 69

Värnamo
Cecilia Gustavsson
0370-37 76 56

Vaggeryd
Nadira Kilim
073 325 49 85

Gislaved
Birgitta Ekeberg
070 545 06 05

Kontaktpersoner - länsövergripande

Länskoordinator -
Kulturunderstödd rehabilitering

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
T. 010-24 241 73, M. 070-545 0605

Processledare Kultur för hälsa
Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Tel. 010-24 242 11, 070-698 0100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-10-31
Birgitta Ekeberg, Folkhälsoarbete, RLK o Verksamhetsnära funktion