Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Om Barn med funktionsnedsättning

Webbplatsen är nedlagd.

Du hittar nu informationen på vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/sidor/barn-med-funktionsnedsattning/barn-med-funktionsnedsattning/

 

Uppdaterad: 2020-04-20
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion