Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Kontakt Barn med funktionsnedsättning

Kristina Brengesjö
Processledare
Enhetschef/kurator
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 52 48

Anne Sundberg
Samordnare för personer med funktionsnedsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun
Box 1002
561 24 Huskvarna
036-105346

Marcus Viberg
Psykolog, legitimerad
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 43 85

Paulina Lallerman
Processledare
Ombudsman/informationssekreterare, HSO
036-15 28 72, 07023-10 28 72

Marianne Isaksson
Särskolesamordnare
Är behjälplig i frågor som rör grundsärskola/gymnasiesärskola
Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 26 20

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion