Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Arkiverade handlingar och protokoll 2019, samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen

Sammanträden

2019-03-21/22, Västervik, Gränsö

2019-05-24, Vimmerby, Fredensborg

Protokoll 2019-09-27, Vimmerby, Fredensborg

2019-11-29, Video, kl 9-12:30

Uppdaterad: 2020-02-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion