Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontakt

Annica Öhrn, Region Östergötland
010-103 11 63
annica.ohrn@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2019-01-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion