Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Värnamo sjukhusbibliotek, Region Jönköpings län

Allmänna biblioteket

För personal, studenter, patienter och anhöriga

 • Litteratur inom medicin och hälsa
 • Allmän skön- och facklitteratur
 • Ljudböcker, musik och film
 • Dagstidningar och tidskrifter
 • Internetdator och WiFi

Ring så kommer vi!

Biblioteksservice till patienter - ring 010-244 79 40
Innneliggande patienter kan även låna CD/MP3-spelare.

Medicinska fackbiblioteket

För personal och studenter

 • Medicinska facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker och databaser
 • Referensböcker inom medicin, omvårdnad och rehabilitering
 • Studieplatser, datorplatser och WiFi
 • Undervisning och individuell handledning i databassökning
 • Fjärrlån av böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek

Biblioteken på intranätet

Åtkomst till facktidskrifter och databaser får du genom Regionens intranät.
Biblioteken på Regionens intranät

Kontakt

Värnamo sjukhusbibliotek
Doktorsgatan
331 85  Värnamo
tel.  010-244 79 40
biblioteket.varnamo@rjl.se

Öppet

Allmänna biblioteket (målpunkt E3)
mån-tor 10.00-16.00
Obemannat under lunchtid


Personal kan ansöka om behörighet och få tillgång till biblioteket dygnet runt. För mer info maila
------------
Medicinska fackbiblioteket  (målpunkt E2)
Sjukvårdspersonal kommer in med ID/passerkort och personlig kod dygnet runt.

Bibliotekskatalog

Bibliotekskatalogen & Mina sidor

Nyinkommet på biblioteket

Medarbetare

 • Bo Olsson
 • Mikael Wallin
Uppdaterad: 2018-08-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion