Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Böcker

Välkommen till biblioteket!

Regler för användning av publik dator

  • Meddela bibliotekspersonal när du påbörjar och avslutar din session
  • Du får använda datorn 30 min - om ingen väntar kan du förlänga tiden med max ytterligare 30 min.

ANVÄNDARE FÅR INTE BESÖKA SIDOR SOM INNEHÅLLER:

  • Pornografi
  • Rasism
  • Könsdiskriminering 

USER MAY NOT VISIT SITES CONTAINING:

  • Pornography
  • Racism
  • Sexual discrimination
Uppdaterad: 2017-09-25
Bo Olsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion