Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Patientinformation

Här följer ett urval användbara länkar med patientinformation. De är alfabetiskt uppställda, ej efter ämne.

Apoteket (nytt fönster)
På Apoteksbolagets internettjänst finns råd om vanliga sjukdomar som förkylning, allergi m.m.

Barncancerfonden (nytt fönster)
Cancerdrabbades mötesplats. Diskussionsforum m.m. för cancerdrabbade och deras anhöriga

Cancerdrabbades mötesplats (nytt fönster)
Diskussionsforum m.m. för cancerdrabbade och deras anhöriga

Cancerfonden (nytt fönster)
Informerar om svensk cancerforskning, vårdutveckling och stipendier samt ger grundläggande information om cancer.

DHR - De Handikappades Riksförbund (nytt fönster)

Hjälpmedelsinstitutet (nytt fönster)
Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (nytt fönster)
Information från HSAN, hur man anmäler, vem som får anmäla, formulär för anmälan, länkar m.m. 

Informationscentrum för ovanliga diagnoser. Riksförbundet för sällsynta diagnoser
Ett informationscentrum för ett tjugotal små och mindre kända handikappgrupper.

Karolinska Institutet (nytt fönster)

Kuling.nu (nytt fönster)
Mötesplatsen för dig som har en psykiskt sjuk förälder.

Ovanliga diagnoser (nytt fönster)
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga sjukdomar som leder till omfattande funktionshinder. Hänvisar även till vårdresurser och kontaktpersoner.

RBU (nytt fönster)
Riksförbundet för rörelsehandikappade barn och ungdomar. Information, föreningar m.m.

Riksförbundet för sällsynta diagnoser  (nytt fönster)
Ett riksförbund för små och mindre kända handikappgrupper

Tandvårdsguiden (nytt fönster)

Väntetider i vården (nytt fönster)
Här finns information om väntetider till ett urval av mottagningar, undersökningar och behandlingar.

 

 

Uppdaterad: 2014-02-03
Catarina Rådefjäll, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion