Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Utgå från ett generellt arbetssätt

Den enskilde personens väg genom hälso- och sjukvård och omsorger, som består av dessa steg:

Figur som visar sex steg i patientens väg genom vård och omsorger.

Patient/brukare.
Denna generella process har varit utgångspunkt när vi har identifierat de fem strategierna som. Vi har utgått från vad som i nuläget bedöms vara de stora problemen i det övergripande flödet och var de finns.

Genom att utgå från processer är det enklare att peka på vilka aktiviteter som är relevanta att få till förbättringar på och som kan/bör tas upp i möten och utbildningstillfällen (med noderna). Sett ur patientens/brukarens perspektiv gäller det till exempel:

  • Situationen med onödiga sjukhusvistelser

  • Den okoordinerade processen för den äldres vård och behandling

På många platser i landet finns det behov av att genomföra förändringar.

En bra arbetsprocess

Det avgörande är att rätt insatser kan riktas till rätt personer. Utmaningen är att vinna tid i mellanrummen mellan de olika stegen och att göra rätt varje gång! Det betyder att vi måste få ordning på hur de olika aktörerna, som behöver vara inblandade, kan koordinera sina insatser så att det blir bra för den äldre.

Det som krävs är:

  • tydliga överenskommelser
  • tillgång till rätt information som ger alla aktörer en möjlighet att göra ett bra jobb
  • en insikt om att det är först när hela flödet fungerar som det finns en chans att ge de mest sjuka äldre den vård och omsorg de behöver.

För att åstadkomma detta, dvs ordna de nationellt identidierade behoven av fortsatt utveckling, har vi tagit fram fem förändringsstrategier:

  1. Arbetet utgår  från aktiva och involverade äldre och deras närstående
  2. Vården och omsorgens olika delar ska hänga samman (Säkerställ en ordnad process i primärvård/hemsjukvård/omsorg)
  3. Rutiner ska finnas så att övergångarna mellan vårdemns/omsorgens olika delar ärsäkra, trygga och effektiva
  4. Särskillt fokus mot personer med stora behov
  5. Förändringar ska utgå från äldres behov, ske i mötet mellan den äldre och vårdgivare samt baseras på fakta

Där det finns framgångsrika exempel på förändringar, har vi lagt länkar till dessa. Listan är inte komplett, se dem enbart som exempel. Se även "genvägarna".

 

Uppdaterad: 2016-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion