Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

31 genvägar till förbättringar

Bild med namn på några av genvägarna/koncepten.

 

Metoder, tjänster, arbetssätt och koncept som stöd att snabba upp arbetet med att förändra!

I listan till vänster finns 31 "genvägar" att välja bland. Det är hjälpmedel, metoder, arbetssätt, koncept eller utvecklingsprogram som du kan använda ïnom din organisation.

Vi kallar dem "genvägar" för det har visat sig att alla dessa hjälper till att få igång eller snabba upp ansträngningar som görs att förändra och förbättra arbetssätt och funktioner på en arbetsplats eller i en organisation.

De är speciellt valda för att passa i arbetet med att förbättra för de mest sjuka äldre i hälso-och sjukvården och omsorgerna!

Ibland fungerar de som en katalysator för att sätta igång en process eller en förändring. I början behöver man pusha på användningen och efter hand blir förändringen en rutin, och efter hand behövs de inte alls.

Genvägarna är förändringskoncept som ger stadga åt arbetet. Till flera av dem finns goda exempel på vad de kan innebära i det praktiska arbetet.

Välj de som du tror passar era behov bäst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webb-red

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2016-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion