Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

5. Multi7

Från presentationsfil om Multi7. VästerbottenMulti7 är en standardiserad arbetsprocess för sammanhållen vård och omsorg som bygger på de fem stegen:

 • identifiering
 • bedömning
 • planering
 • riktade åtgärder, och
 • kontinuerlig uppföljning

"Nycklar" i modellen är:

 • standardiserad process med koppling till kvalitetsregister
 • tidig identifiering
 • skriftlig överenskommelse
 • teamarbete
 • fast vårdkontakt
 • förebyggande arbete

 

Mer information:

Allt Multi7-material finns att hämta på hemsidan: www.umea.se/multi7

Film om Multi7:

Bild från filmen om Multi7.

Film om Multi7 klicka här!

Aktiviteter:

Videomöte - introduktion, genomförs under våren - se sida Telefonmöten!
Denna presentation visas: Bilder till utbildning i Multi7

Utvärdering av Multi7

Ensam - inte alltid stark (pdf, nytt fönster): Utvärderingen av Multi7, som genomförts i Umeå kommun, har bestått av flera delar. Projektet bygger på 7 delområden. Denna rapport är en underlagsrapport till projektets sammanfattande utvärdering.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Uppdaterad: 2013-11-05
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion