Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

6. Tillsammans

Tillsammans.Idén bakom Tillsammans är att vården blir säkrare genom att involvera patienter, anhöriga och medborgare.

Tanken är att bygga broar mellan vårdgivare och vårdtagare, en relation som bygger på ömsesidigt lärande. Därför arbetar vi på flera fronter:

  • Vi utbildar såväl vårdpersonal som patienter och närstående.
  • Vi har med både arbetssätt och kultur
  • Vi sprider goda exempel

 

Mer information:

Videofilmer:

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 

  • Annmargreth Kvarnefors, Qulturum,
    anna.kvarnefors@rjl.se

  • Uppdaterad: 2013-05-06
    Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion