Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

8. Personcentrerad vård i hela vårdkedjan med HPR/ Esther

Utsnitt från webbplats för Esther.Att förändra en hel vårdproccess och utgå från patienten och vad som i alla lägen är bäst för patienten.

Metoden kallas ursprungligen Health Care Process Reengenering, HPR och vi ger patienten ett namn, t ex Esther. För att göra Esthers dag så bra som möjligt behövs ett bra samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården.

Nätverk Esther var ett av de första nätverken som byggdes upp kring den grundläggande tanken att allt som görs ska göras med Esther i fokus. Esther har nu fått syskon och kusiner runt om i landet.
 

I nätverket finns så kallade Esthercoacher som stöd i utvecklingsarbetet och för att kontinuerligt se till att Esther finns med på dagordningen.

Vision: Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk.

Att ta del av: Att gå från ett traditionellt synsätt till ett nytt processorienterat, där vi alltid utgår vad som är bäst för patienten (med namn!). I alla steg i vårdkedjan. Hur uttvecklar vi samarbete mellan olika organisationer på alla nivåer? Hur håller vi liv i det nya synsättet? Betydelsen av coacher.

 

Mer information:

Health Care Process Reengineering (pdf, nytt fönster)

Bra länkar:

 

 

 

 

Kontaktperson:

Uppdaterad: 2017-02-06
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion