Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

9. SBAR - för bättre kommunikation

SBAR, påminnelskort att ha i fickan.Bristande kommunikation är en vanlig orsak till tillbud i vården. Både i kommunikationen mellan medarbetare i vården och mellan patient och vårdpersonal.

SBAR är ett verktyg som lätt kan användas för att minska risker för missförstånd och för att få struktur på kommunikation i vården, t ex vid överrapporteringar och i samtal med patienter och närstånde.

Med SBAR är det lätt att föra ett strukturerat samtal och där det blir lättare att få med allt som behöver sägas.

SBAR står för

 • Situation
 • Bakgrund
 • Aktuellt tillstånd
 • Rekommendation
   

Mer information:

Bra länkar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

 • Margareta Albinsson, 
  Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Skåne
 • Lillemor Eklund, Memeologen 
  lillemor.eklund@vll.se,
 • Inger Hansen, Qulturum 
  inger.hansen@rjl.se
Uppdaterad: 2015-09-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion