Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

11. Coacha coacher

Ställ frågor, få gruppen att reflektera...Det leder till bättre resultat att träna en coach i ett förbättringsteam. Det visar ny forskning.

Angreppssättet att coacha coacher underlättar för dig som utvecklingsledare att arbeta med flera team samtidigt genom att ha en struktur på arbetet.

Om du tar del av denna "genväg" så får du veta mer om hur denna struktur ser ut och vad som är konst och vad som är vetenskap inom coaching. Båda delarna behövs för att åstadkomma bättre resultat.

En del i mikrosystem-tänkande

Coacha coacher är en del i ett strukturerat arbete för att utveckla förbättringskulturen på arbetsplatsen och ska användas i samband med det koncept som kallas mikrosystem (Nr 14 Studiecirkel i mikrosystem).

Lärdomar i detta: Du får redskapen och förbättringsmetoderna att gå från ord till handling. Du kommer att kunna stödja, inspirera och coacha förbättringsarbete utifrån nya kunskaper. Du kan stödja utvecklandet av tvärprofessionalitet och en kultur för hållbar utveckling över tid. Coacha handlar också om att samverka. 

Mer information:

  • Coaching - The importance of coaching and how to use coaching to be successful in improvement work. Anette Nilsson berättar om en nationell aktivitet, på engelska för en konferens i USA 2012, 3 min.
     

Kontaktpersoner:

Berit Axelsson, Qulturum
berit.axelsson@rjl.se

Joakim Edvinsson, Qulturum
joakim.edvinsson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion