Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

12. Livli - en app

En sida i appen Livli som visar användarens resultat.Livli är en app om äldres hälsa att ha i sin smartphone eller pekplatta. Livli är utvecklad tillsammans med äldre och hjälper äldre att ha koll på sin hälsa, sina aktiviteter, matintag etc.

Appen väcker insikt och eftertanke genom att användaren kan knappa in sina värden och direkt få en utvärdering av frågor som rör den enskilda äldres hälsa. Livli informerar och inspirerar också genom att användaren får förslag på sunda aktiviteter utifrån resultatet på den utvärdering som görs.

Lärdomar från "genväg" 12: att förstå hur ny teknik, sociala medier och appar som Livli kan byggas och användas som hjälp till självhjälp i olika patientgrupper. Likaså om utvecklingen av ehälsa.  

 

Mer information:

En film om Livli: http://vimeo.com/48327095

 

Uppdaterad: 2017-02-06
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion