Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

13. Mäta för att leda

En graf: antal återinläggningar - resultat över tid.Denna genväg är ett program som ger svar på frågan hur ledare eller team kan använda mätningar som underlag för analys som leder till konkret handling. Aktiviteten ger också svar på frågor som:

  • Hur kan mätningar användas för ledning och styrning på olika nivåer?
  • Hur kan konceptet ”Mättavla” tillämpas i min verksamhet?
  • Hur kan vi utveckla mätetal för våra prestationer?
  • Hur kan vi få fram förbättringsarbetets mätetal och mätningar?

Viktigt att mäta inom äldreområdet

En viktig del handlar om att förstå hur resultat kan det tolkas och analyseras samt hur mätresultat bör presenteras.

Mäta för att leda ger tips och rekommendationer. Deltagarna presenteras för bra metoder att använda och får exempel på tidsseriediagram med mera.
 

Mer information:

Mäta för att leda (programbeskrivning)

Bilder från uppföljningsmöte med Robet Lloyd, maj 2013.

Aktivitet:

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Qulturum

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion