Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

14. Mikrosystem

Sju steg i studiecirkeln Mikrosystem.

Mikrosystem är en modell för att leverera vård och omsorg. Modellen bygger på studier av högpresterande system och beskrivs i ett tiotal artiklar och publikationer. Studierna genomfördes av Dartmouth Institute under ledning av Paul Batalden.

Mikrosystem är ett begrepp som används för att tydliggöra vad en enhet har för resurser, processer och samverkansformer.

Denna "genväg" är en studiecirkel som hjälper team att öka förståelsen för sitt eget mikrosystem genom att få reflektera gemensamt ur olika perspektiv.

En viktig metod är att beskriva och undersöka mikrosystemets

  • Syfte
  • Processer
  • Medarbetare
  • Personer i behov av vård/omsorg
  • Resultat

I den engelska översättningen börjar alla dessa perspektiv med bokstaven P, " 5P".

Två mål

Varje team arbetar med två mål i studiecirkeln:

  1. Teamet  tränar genom att genomföra ett förbättringsarbete genom mikrosystemet.
  2. Teamet lägger rälsen för fortsatt utvecklingsarbete genom att skapa vanor och mötesplatser för förbättringar.

Arbetet sker dels med vissa uppgifter på hemmaplan, dels med lärseminarier för gemensam reflektion, erfarenhetsutbyte och påfyllnad av kunskap.

Varje team utser en coach, som får extra stöds genom modellen Coacha coacher/Coacha team i förbättringsarbete (se "genväg" nr 11).

 

Mer information:

Om mikrosystem

Bra länkar:

www.clinicalmicrosystem.org - webbplats för Microsystem Academy, Dartmouth Institute, USA, där begreppen som hör till clinical microsystems teorierna har utvecklats och utforskats.

Aktivitet:

Telefonmöte - introduktionsmsöte, anordnas under våren - fliken Telefonmöten.
Bildspel som visas vid mötet: Mikrosystem - introduktion (Pdf, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion