Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

15. Teamträning på mikronivå

Här inbjuds deltagarna till en mötesplats där ledarteam från kommun, primärvård och specialistvård möts för regelbundna möten med stöd minst ett år.

Ledarteamen har stöd av utvecklingsledare.

  • En GAP-analys görs för att utforska nuläget.
  • En handlingsplan tas fram med tidsatta mål utifrån framtagna koncept.
     

Mer information:

Handlingsplan Ledningskraft Mest sjuka äldre 2013

Bra länkar:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/kvalitetsutveckling/Ledningskraft/

Aktivitet:

Telefonmöte - introduktion anordnas under våren - se flik Telefonmöten.
Bildspel som visas på mötet: Teamträning på mikronivå (ppt, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

  • Margareta Albinsson, 
    Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Skåne

 

Uppdaterad: 2015-09-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion