Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

17. Case metodik

Case bygger på en beskrivning av en situation som inträffat/kan inträffa i verkligheten.

Situationen ska vara realistisk, men behöver inte vara upplevd.

Det handlar om ett problem som ska lösas. Ett antal aktörer är inblandade. Det finns inte ett svar som är rätt eller fel. Processen är viktigare än resultatet.

Deltagarnas egen aktivitet är det centrala. Ledaren agerar processledare.
 

Bildspel

Case management för sköra äldre personer (+65) (ppt, nytt fönster)
Effekter på sjukvårdskonsumtion, Kostnader i relation till nytta, och Upplevelser av interventionen.
Åhörarkopior från föredrag av Magnus Sandberg, Leg ssk, dr med vet, biträdande forskare

Litteratur:

En avhandling om Case Management:

Case management for frail older people (pdf, nytt fönster)
Effects on healthcare utilisation, cost in relation to utility, and experiences of the intervention
Magnus Sandberg, Lund, 2013.

Kontaktuppgifter: Magnus Sandberg, Dr. Med. Vet, Biträdande forskare, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, 046-222 19 71, www.med.lu.se/hvs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Ingrid Ainalem, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Skåne
Ingrid.Ainalem@skane.se

Uppdaterad: 2015-09-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion