Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

19. 7-30-60-90 modell för genomförande av tidsatta projekt

I detta koncept handlar det om att gå framåt snabbt och få grepp om flera saker:

  • En specifik fråga som behöver besvaras
  • En tydlig problembeskrivning och tydlig bild av kundens behov
  • Innovationsnätverk i fokus
  • Litteraturstudie, prototyptest för att hitta svar på problembeskrivningen.
  • En specifik tidsram för utredning av innovationen – 90 dagar
  • Ett beslut efter perioden som inkluderar en rekommendation att lansera ett nytt angreppssätt, integrera innehåll till befintligt program, avsluta utvecklingen eller göra ett ytterligare innovationsprojekt.

OBS: Konceptet innebär ett sätt att tidssätta genomförandet av förbättringsarbeten. För att åstadkomma en hållbarhet över tid är det viktigt att beakta komplexiteten i det system där det genomförs. Därför beskrivs tidssatta projekt i nedanstående dokument inbyggt i en modell för storskalig spridning i komplexa system (se koncept nr 27 som liknar detta).

Mer information/Bra länkar:

 

Aktivitet:

Telefonmöte - anordnas under våren, se fliken Telefonmöten;
Att läsa inför mötet: Process för att leda systematisk förändring (pdf, nytt fönster);
Bilder som visas på mötet: 90-dagars modell i storskalig spridning (pdf, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

för 7-30-60-90-modellen:

Anders Edström, Memeologen 
anders.edstrom@vll.se
070-6000698 

90 dagars innovationsmodell

Det finns en snarlik modell kallad 90-dagars innovationsmodellen, som kan användas både inom forskning och implementering av innovativa förbättringar. Kontaktperson:

Agata Rukat, Qulturum
agata.rukat@rjl.se;

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion