Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

20. Processorientering: patient/vårdtagare

I detta koncept ingår att definiera patient-/vårdtagarprocessen, dvs att sätta sig själv in i patientens situation, hela vägen.

Därefter ska deltagaren omdefiniera patient-/vårdtagarprocessen genom att sätta in den som deltagaren håller mest av som sjuk, och göra det hela vägen genom vården.

Vidare ingår att...

  • definiera önskvärda resultat från patientens/vårdtagarens perspektiv,
  • prioritera de önskvärda resultaten,
  • reflektera, iterera och utvidga
  • och till slut designa vårdprocesser som möter de önskvärda resultaten.
     

Mer information:

- Patientprocessorienterad vård - vägledning till mer välmående och nöjdare patienter (pdf), en rapport där konceptet Patientprocessorienterad vård och ett konkret sätt att arbeta patientprocessorienterat presenteras;

- Patientprocessorienterad vård

Bra länkar:

Vägen till en patientprocessorienterad sjukvård (Region Skåne, pdf, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

  • Margareta Albinsson, 
    Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Skåne

 

Uppdaterad: 2015-09-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion