Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

21. Metodik för storgruppsprocesser

Detta är en innovativ, dialogbaserad metod som handlar om grupprocesser där upp till 40 personer möts för att gemensamt ta fram en nulägesanalys och via en framtidsbild forma en handlingsplan.

Processen leds av utbildad processledare.

Metodiken som används är bland annat Future café:
 

Mer information:

Future Café (nytt fönster, Enheten för strategisk kvalitetsutveckling)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

  • Margareta Albinsson, 
    Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Skåne

 

Uppdaterad: 2015-09-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion